Türkiye Cumhuriyeti

Kampala Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yeni Tip Sürücü Belgelerine İlişkin Önemli Duyuru , 22.01.2016

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, ülkemizin kabul ettiği Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile anılan Konvansiyonu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması hükümleri kapsamında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; sürücü belgesi sınıflarının, geçerlilik sürelerinin, sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş, deneyim ve hükümlülük şartlarının yeniden belirlendiği ve yeni sürücü belgelerinin 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir. 

Yeni uygulama çerçevesinde, sürücü belgesi yurtdışı adresine gönderilemeyeceğinden, müracaatlarda yurt dışı adresi kabul edilmeyecektir. Başka bir ifadeyle, bundan böyle dış temsilciliklerimizce kayıp ve yıpranma nedeniyle sürücü belgesi yenileme başvurusu alınmayacaktır.

01 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgesi düzenlenmeyecek olup, 31 Aralık 2020 tarihine kadar değiştirilmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktır

Keza, yabancı sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi talepleri de, bu tür taleplerin trafik tescil birimlerine doğrudan yapılması gerekli olduğu için Büyükelçiliğimizce kabul edilmeyecektir

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.