Türkiye Cumhuriyeti

Kampala Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Hakkında Duyuru , 25.01.2016

Saygıdeğer vatandaşlarımız,

Dövizle askerlik konusundaki kanun tasarısı 14 Ocak 2016 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaşmış ve yasadaki şartları taşıyan vatandaşlarımız için dövizle askerlik ücreti 1.000 (Bin) Avro veya karşılığı konvertibl döviz olarak belirlenmiştir.

Mevcut aşamada, dövizle askerliğe ilişkin yeni uygulama konusunda Milli Savunma Bakanlığımızın belirleyeceği esasların dış temsilciliklerimize bildirilmesi beklenmektedir.

Konu hakkında bilahare ayrıntılı duyuruda bulunulacaktır.