Türkiye Cumhuriyeti

Kampala Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Nüfus Para Cezaları , 29.01.2016

Saygıdeğer vatandaşlarımız,

 

27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca;

 

1- Adres değişikliğini, bildirim yükümlülüğü süresi (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 51. maddesine göre 20 iş günü) içinde bildirmeyenlere, 50 TL karşılığı konvertibl döviz tutarında; gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 1000 TL karşılığı konvertibl döviz tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

2- Evlenme bildirimini, yükümlük süresi (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca 30 gün) içinde yerine getirmeyenlere, 50 TL mukabili konvertibl döviz tutarında idari para cezası verilecektir.

 

Yukarıdaki hususlar ışığında, vatandaşlarımızın adres beyanı ve evlilik bildirimi işlemlerini vakitlice yapmaları önem arzetmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.