Türkiye Cumhuriyeti

Kampala Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Burundi Ülke Notu, 20.01.2017

Burundi Cumhuriyeti, 1 Temmuz 1962 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır.

 

Üye Olduğu Uluslararası/Bölgesel bazı Örgütler: BM, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Afrika Birliği, Afrika Kalkınma Bankası, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı, Uluslararası Büyük Göller Bölgesi Konferansı (ICGLR) ve Doğu Afrika Topluluğu (EAC) gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşlara üyedir.

 

Siyasi Yapı: Burundi, başkanlık sistemiyle yönetilen üniter bir devlettir. Hâlihazırda Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza’dır (bu görevini 2005 yılından beri sürdürmektedir).

 

Yürütme organı: Cumhurbaşkanı 5 yılda bir, en fazla iki dönem üst üste ve halkoyuyla seçilmekte, Bakanlar Kurulu da Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Sonuncusu 21 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde % 69 oy alan Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza toplamda üçüncü (halkoyuyla ikinci) kez göreve gelmiştir.

 

Yasama Organı: Parlamento (34’ü halkoyuyla beş yıl için seçilen ve 20’si etnik gruplarla eski devlet başkanlarından oluşan) 54 sandalyeli Senato ile en az 100 sandalyeli (% 60’ını Hutuların, % 40’ını Tutsi’lerin oluşturduğu ve % 30 kadın kotası uygulanan) Ulusal Meclis’ten oluşmaktadır (National Assembly). 2016 yılı itibariyle kadın milletvekili oranı % 36’dır. Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu, etnik temsilin gözetilmesi amacıyla ek atamalar yapabilmektedir. Seçimler 5 yılda bir düzenlenmektedir. Son parlamento seçimleri 29 Haziran 2015 tarihinde yapılmış ve seçimleri % 60 oy oranıyla CNDD-FDD (Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces de Défense de la Démocratie) kazanmıştır. Anılan Parti, Ulusal Meclis’teki 100 sandalyeden 77’sini kazanmıştır.   

 

Oy verme yaşı: 18+

 

Siyasi partiler:

 

CNDD-FDD  (Conseil National pour la Défense de la Démocratie - Forces de Défense de la Démocratie: Demokrasinin Korunması Ulusal Konseyi/Demokrasinin Korunması Güçleri) (İktidarda)

 

Abigenga-Mizero y'Abarundi-Independence of Hope: Umudun Bağımsızlığı. Lideri: Agathon Rwasa

 

UPRONA (L'Union pour le Progrès National: Ulusal Gelişme için Birlik)

 

FRODEBU    (Front pour la Démocratie du Burundi: Burundi Demokrasi Cephesi)

 

Yargı organı: Yüce Mahkeme (Supreme Court), Anayasa Mahkemesi